ImmoCert verzorgt als certificaathouder van het NL/EPBD procescertificaat volgens BRL 9500-00, 9500-01 en 9500-03 de dossiercontrole en labelregistratie voor EPA-W en EPA-U voor gediplomeerde opnemers en adviseurs.

De onafhankelijke zelfstandige adviseur voldoet aan de basiscriteria van opleiding en conformeert zich aan de gedragscode.  Voor de onafhankelijke zelfstandige adviseur verzorgen wij elk gewenst aantal afmeldingen, voor een vast tarief per dossier.

De certificaten van de energielabels worden voorzien van het ImmoCert logo. De adviseur wordt verzocht zelf ook in zijn eigen uitingen het ImmoCert logo te voeren.

Indien via onze website of Energielabel App aanvragen binnenkomen in het directe werkgebied van een aangesloten adviseur, wordt hij in de gelegenheid gesteld zelf een offerte uit te brengen.

In een overzicht:

  • Geen set-up kosten of abonnementskosten.
  • De offerteaanvragen die worden ontvangen via website, advertenties en onze Energielabel App worden op basis van werkgebied doorgespeeld aan aangesloten adviseurs.
  • Gebruik van het ImmoCert logo is voor aangesloten adviseurs toegestaan en wordt gestimuleerd.
  • Tenminste 1 keer per jaar wordt ter plaatse meegekeken bij een gebouwopname (à € 25 per kwartier).
  • Dossierbeoordeling en afmelding EPA-W à € 15,00 per adres.
  • Bulktarief bij 11 of meer woningen in één EPA-W bestand: € 75,00 per dossier en € 7,50 per adres.
  • Dossierbeoordeling en afmelding EPA-U à € 75,00 per adres.
  • ImmoCert wordt jaarlijkse door de certificerende instelling geauditeerd. Indien (volgens de BRL9500) hercontrole plaatsvindt door blijken van grote tekortkomingen in een projectdossier, zullen de kosten voor hercontrole worden verhaald op de opnemer/adviseur.

NTA 8800

Per 1 juli 2020 wordt een nieuwe norm van kracht. Gebaseerd op de NTA8800 zullen er nieuwe opnameprotocollen en richtlijnen gaan gelden. Met deze nieuwe normen wordt ook de wetgeving met betrekking tot de energetische berekeningen voor gebouwen aangescherpt. Er gaat dus veel veranderen.

In de huidige verwachting zal in de loop van december 2019 bekend worden wat de impact wordt van deze nieuwe normen. Op basis hiervan zullen we in januari 2020 de nieuwe tarieven voor afmelden via ImmoCert publiceren.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich vooral aan voor onze nieuwsbrief…