ImmoCert is certificaathouder van het NL/EPBD procescertificaat volgens BRL 9500-00, 9500-01 en 9500-03 en biedt gekwalificeerde personen en bedrijven de gelegenheid om EPA dossiers af te melden voor woningen en utiliteitsbouw.

Deze afmeldingen worden gedaan voor:

  • Zelfstandige energie-adviseurs
  • Woningcorporaties
  • Beheerders
  • Aannemers en projectontwikkelaars
  • Makelaars

De gebouwgegevens worden door de betrokkenen verwerkt in de geattesteerde software van Vabi en vervolgens met de nodige bijlagen digitaal naar ImmoCert verzonden.
In principe vindt de volgende werkdag de controle van het dossier, de afmelding en de registratie plaats, waarna de certificaten digitaal door ImmoCert worden verstrekt.

Alle dossiers worden gecontroleerd op juistheid en compleetheid en steekproefsgewijs vindt controle en verificatie plaats in het betreffende gebouw.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden.