Dienstverlening voor Licentiehouders


Per 1 januari 2021 wordt een nieuwe norm van kracht. Gebaseerd op de NTA8800 zullen er nieuwe opnameprotocollen en richtlijnen gaan gelden. Met deze nieuwe normen wordt ook de wetgeving met betrekking tot de energetische berekeningen voor gebouwen aangescherpt. Er gaat dus veel veranderen.

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe BRL9500 (methode 2020). De komende maanden zullen we de relevante wijzigingen in onze processen in kaart brengen. Zo kunnen we vanaf 1 januari 2021 optimaal van start kunnen gaan in de nieuwe methode. Hoewel we in de licentieovereenkomst en andere documenten nog punten op de i moeten zetten, zijn de nieuwe tarieven zijn inmiddels bekend.

De Licentie 2021

  • We zullen werken met een standaard overeenkomst waarin een adviseur afhankelijk van vakbekwaamheid (diplomering) in verschillende disciplines kan werken.
  • Er wordt een vaste licentievergoeding per kwartaal berekend.
  • In het tarief worden de kosten voor een flink aantal dossiercontroles inbegrepen.
  • De offerteaanvragen en opdrachten die ImmoCert ontvangt worden doorgespeeld aan actieve licentiehouders.
  • Tenminste 1 keer per jaar wordt ter plaatse meegekeken bij een gebouwopname
  • We zullen opleidingen aanbieden voor zowel bijscholing als nieuwe vakkennis.
  • We zullen (online en live) sessies organiseren ter verdieping en verbreding van kennis en inzicht.
  • Wij blijven onze dienstverlening continu verbeteren en waar mogelijk verder uitbreiden.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich vooral aan voor onze nieuwsbrief…