Als een recreatiewoning een logies-functie heeft in plaats van een woon-functie, is het geen woning maar een utiliteit. Dientengevolge is er geen voorlopig energielabel dat definitief gemaakt kan worden.  Bij het opstellen van een energielabel voor een recreatiewoning wordt gekeken naar de bouwkundige eigenschappen en de installaties. Hoewel de verlichting wel een rol speelt in de utiliteitsbouw, is deze in een recreatiewoning nauwelijks aan de orde.

Onze gediplomeerde en gekwalificeerde adviseurs werken volgens de richtlijnen van de overheid (BRL 9500). Zowel de voorbereidingen van een dossier, als de opname van een gebouw vinden plaats conform deze richtlijnen. Hierdoor worden energielabels op een uniforme wijze berekend en geregistreerd.

Wanneer is het Energielabel voor een recreatiewoning energielabel nodig?

Het is verplicht om een EPA-U label te kunnen overleggen bij verkoop en (langdurige) verhuur. Dit betekent dat er een bestuurlijke boete opgelegd wordt aan gebouweigenaren die niet voldoen aan deze verplichting. Bij verkoop wijst de notaris op deze verplichting. De makelaar zou het in de voorafgaande adviesgesprekken al moeten noemen. ImmoCert kan uw kantoor snel en accuraat een van een energielabel voorzien. Door onze efficiënte werkwijze en onze landelijke dekking zijn wij in staat om in heel Nederland tegen zeer concurrerende tarieven onze diensten te verlenen.

Enige uitzonderingen zijn:

  • Er hoeft geen energielabel te worden geregistreerd voor vrijstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2.
  • Er is geen energielabel nodig voor recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn of met een beperkte gebruikstijd per jaar én een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energiegebruik zou opleveren.

Kijkt u ook eens op onze partnersite: https://recreatiewoninglabel.nl

Wat als er geen energielabel voor een recreatiewoning is?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de energielabelplicht. Sinds 1 oktober is het energielabel gekoppeld aan het bouwbesluit. Dit betekent dat nu de gemeente ook bevoegd gezag is geworden. De sancties zijn fors: De verkoper of verhuurder riskeert  een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Klik op de knop “Aanvragen” om het energielabel aan te vragen.