Als taxateur krijgt u vaker en meer te maken met het energielabel.
Financiers vragen erom: in huidige staat of in de waarde na verbouwing.

ImmoCert is uw kwaliteitspartner in de onafhankelijke beoordeling van de duurzaamheid van een gebouw.
Als certificaathouder van het NL/EPBD procescertificaat volgens BRL 9500-00, 9500-01 en 9500-03 maken wij de energielabels en kunnen wij berekenen welke resulaten volgen uit uit voorgestelde of voorgenomen veranderingen aan een gebouw. Wij werken hiervoor met alle veelgebruikte en geattesteerde softwarepakketten om energielabels te genereren en registreren.

Zelf energielabels maken

Bent u zelf een EPA gediplomeerd of heeft u een gediplomeerde EPA adviseur in dienst?
Dan kunt u zelf de gebouwopnames doen en energielabels maken. Wij verzorgen dan de verplichte kwaliteitscontrole en afmelding van de energielabels (EPA-U) en energie-indexen (EPA-W).

 

Inspecties door ImmoCert

Als u niet zelf over EPA-gediplomeerde medewerkers beschikt, kunnen wij de (aanvullende) inspecties voor u verzorgen.  Gebaseerd op de reeds door u opgenomen gegevens, hoeven wij vaak alleen enkele aspecten te verifieren. Zo nodig inventariseren we de gebouwkenmerken die voor het energielabel wél maar voor de taxatie minder van belang zijn. Al met al hebben we dan toch minder verwerkingstijd dan bij een reguliere gebouwopname. Naast een kortere verwerkingstijd, kunnen we onze diensten tegen scherpere tarieven aanbieden.NTA 8800

Per 1 juli 2020 wordt een nieuwe norm van kracht. Gebaseerd op de NTA8800 zullen er nieuwe opnameprotocollen en richtlijnen gaan gelden. Met deze nieuwe normen wordt ook de wetgeving met betrekking tot de energetische berekeningen voor gebouwen aangescherpt. Er gaat dus veel veranderen.

In de huidige verwachting zal in de loop van december 2019 bekend worden wat de impact wordt van deze nieuwe normen. Op basis hiervan zullen we in januari 2020 de nieuwe tarieven voor afmelden via ImmoCert publiceren.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich vooral aan voor onze nieuwsbrief…