Gebouwen met bijeenkomstfunctie of logiesfunctie. Bij het opstellen het energielabel wordt primair gekeken naar de aard van het gebruik van het gebouw. Hoeveel uur per dag wordt het gebouw gebruikt, Hoe wordt het gebouw verwarmd en gekoeld? Welke luchtbehandeling is er aanwezig? Welke verlichting is er van toepassing?

Onze gediplomeerde en gekwalificeerde adviseurs werken volgens de richtlijnen van de overheid (BRL 9500). Zowel de voorbereidingen van een dossier, als de opname van een gebouw vinden plaats conform deze richtlijnen. Hierdoor worden energielabels op een uniforme wijze berekend en geregistreerd.

Wanneer is het horecapand energielabel nodig?

Het is verplicht om een EPA-U label te kunnen overleggen bij verkoop en verhuur van een hotel, cafe, restaurant of ander horecapand. Dit betekent dat er een bestuurlijke boete opgelegd wordt aan gebouweigenaren die niet voldoen aan deze verplichting. Bij verkoop wijst de notaris op deze verplichting. De makelaar zou het in de voorafgaande adviesgesprekken al moeten noemen. ImmoCert kan uw gebouw snel en accuraat een van een energielabel voorzien. Door onze efficiënte werkwijze en onze landelijke dekking zijn wij in staat om in heel Nederland tegen zeer concurrerende tarieven onze diensten te verlenen.

Wat als er geen horecapand energielabel is?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de energielabelplicht. Sinds 1 oktober is het energielabel gekoppeld aan het bouwbesluit. Dit betekent dat nu de gemeente ook bevoegd gezag is geworden. De sancties zijn fors: De verkoper of verhuurder riskeert  een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Heeft u een gebouw te koop of te huur? Vraag dan nu uw energielabel aan.
Wij hanteren scherpe prijzen bij eigen planning.
Het tarief wordt gebaseerd op de gebruiksoppervlakte van de labelplichtige delen van het gebouw.

Klik op de knop [Aanvraagpagina]