Een lastig gebouw, omdat het verschillende combinaties van installaties bevat.
Er was al veel aandacht aan verduurzaming besteed, maar het energielabel was net geen A.

Dankzij onze adviesberekeningen kon dat toch worden gerealiseerd.