Een utiliteitsgebouw is elk (bedrijfsmatig) gebouw dat geen woning is.

Voor alle utiliteitsgebouwen die worden verhuurd en verkocht is het verplicht om bij de overdracht een energielabel te hebben.

Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de eigenaar een boete die kan oplopen tot €20.500,00.

Het is verplicht om een EP-U label te kunnen overleggen bij verkoop en verhuur van een gebouw. Dit betekent dat er een bestuurlijke boete opgelegd wordt aan gebouweigenaren die niet voldoen aan deze verplichtingen.

Het energielabel voor de Utiliteitsbouw laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.
De labelklasse loopt van G (nog veel besparingsmogelijkheden) naar A (weinig besparingsmogelijkheden). Als er bovendien energie wordt opgewekt of hergebruikt middels zonnepanelen of WTW kunnen er zelfs een aantal plussen (+) achter de A verschijnen. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.
Het energielabel is verplicht voor gebouwen met de volgende gebruiksfuncties:

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • bijeenkomstgebouwen
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen. Een uitzondering geldt voor:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen); woonboten;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

ImmoCert is gecertificeerd volgens de Nationale Beoordelingsrichtijn BRL 9500-W en BRL 9500-U en kan uw pand snel en accuraat een van een energielabel voorzien.
Door onze efficiënte werkwijze en onze landelijke dekking van aangesloten adviseurs zijn wij in staat om in heel Nederland tegen zeer concurrerende tarieven onze diensten te verlenen.

Klik op de knop “Aanvraagpagina” om uw energielabel aan te vragen.