Voor alle utiliteitsgebouwen die worden verhuurd en verkocht is het verplicht om bij de overdracht een energielabel te hebben.

 

Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de eigenaar een boete die kan oplopen tot €20.500,00.

Het is verplicht om een EP-U label te kunnen overleggen bij verkoop en verhuur van een gebouw. Dit betekent dat er een bestuurlijke boete opgelegd wordt aan gebouweigenaren die niet voldoen aan deze verplichtingen.

Het energielabel voor de Utiliteitsbouw laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.
De labelklasse loopt van G (nog veel besparingsmogelijkheden) naar A (weinig besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.
Het energielabel is verplicht voor gebouwen met de volgende gebruiksfuncties:

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • bijeenkomstgebouwen
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen. Een uitzondering geldt voor:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen); woonboten;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.Wat als er geen energielabel is?

Sinds 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Energielabel in publieke gebouwen

Het energielabel moet op een voor het publiek zichtbare plek hangen in alle publieke gebouwen groter dan 500 m², mits er voor dat gebouw een energielabel is geregistreerd.

Publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m² hebben altijd een energielabel zichtbaar hangen. Het gaat om overheidsgebouwen waar vaak publiek komt (vaker dan incidenteel). Bijvoorbeeld ministeries, provincies, gemeenten, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren. Het gaat ook om verhuurde ruimtes aan particulieren, groter dan 500 m², waar vaak publiek komt bijvoorbeeld een sportschool.

ImmoCert is gecertificeerd volgens de Nationale Beoordelingsrichtijn BRL 9500-W en BRL 9500-U en kan uw pand snel en accuraat een van een energielabel voorzien.
Door onze efficiënte werkwijze en onze landelijke dekking zijn wij in staat om in heel Nederland tegen zeer concurrerende tarieven onze diensten te verlenen.

 

Klik op de knop “Aanvraagpagina” om uw energielabel aan te vragen.