ImmoCert is van start gegaan in 2011 toen de verplichting van het energielabel bij verkoop van woningen voor het eerst werd “genoemd” en aangekondigd werd dat het energielabel voor een belangrijk deel zou gaan uitmaken van de waardebepaling van een huurwoning.

Op basis van verkenningen in de markt en vele gesprekken met huiseigenaren, makelaars, beleggers en verhuurders is destijds een concept en werkwijze bedacht om efficiënt en accuraat energielabels voor woningen te kunnen afgeven.

Hoewel de wettelijke verplichting al jaren een feit is, geldt pas per januari 2015 een concrete sanctionering bij het ontbreken van een energielabel bij verkoop van een woning.

Met het “nieuwe” voorlopige en definitieve energielabel is de aanpak veranderd. De praktische benadering en efficiënte werkwijze van ImmoCert blijft een speerpunt in de behandeling van alle aanvragen.

ImmoCert kenmerkt zich door:

De adviseurs van ImmoCert zijn op alle van toepassing zijnde gebieden deskundig en waar nodig gediplomeerd, geregistreerd en/of erkend deskundig.

ImmoCert beschikt over het verplichte NL/EPBD procescertificaat volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-00, 9500-01 (woningbouw) en BRL 9500-03 (utiliteitsbouw).

Het certificaat is hier bekijken.