Voor alle woningen die worden verhuurd en verkocht is een energielabel verplicht.

Bij het ontbreken van een energielabel bij de overdracht krijgt de verkoper een boete van €170 of €340.

Particulieren die hun huis verkopen kunnen middels DigID op de website van de Rijksoverheid hun voorlopige energielabel definitief maken.

Verhuurders hebben een Energie-Index nodig die wordt berekend naar aanleiding van een echte inspectie van de woning.
De huurwaarde van een woning komt mede tot stand met deze energie-index.
In de berekening van de energie-index wordt met veel meer aspecten van een woning rekening gehouden. Daarom vragen steeds meer banken bij de financiering van een duurzame woning om een energie-index.  Deze werkwijze geldt ook als uitgangspunt om de kansen en mogelijkheden van eventuele verduurzaming in kaart te brengen.

ImmoCert is certificaathouder van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-00 en 9500-01.
Daarmee zijn de gediplomeerde EPA-W adviseurs niet alleen in staat om de energie-index te berekenen, maar wordt ook het energielabel officieel geregistreerd en kan een zogenaamd “Maatwerkrapport” worden geschreven.

Wat als er geen  energielabel is?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de energielabelplicht. Als het energielabel ontbreekt op de datum van transport, krijgt de verkoper een boete van € 170 (particulieren) of € 340 (organisaties).

Klik op de knop “Aanvraagpagina” om het energielabel aan te vragen.