Voor de tarieven van een energielabel zelf verwijzen we graag door naar onze licentiehouders, al dan niet met tussenkomst van ons bedrijfsbureau. In dat geval is ImmoCert de aannemer en de licentie-houdend adviseur de onderaannemer.

Wij zijn scherp en transparant in onze tarieven:

Licentiekosten € 195,00

Tarief per persoon per jaar, ongeacht het vakgebied.

EP-W,  Energielabel voor woningen:

Registratiekosten EPW-Basis: € 10,00 tot € 25,00
Registratiekosten EPW-Detail Vergunningsaanvraag:  € 10,00 tot € 25,00
Registratiekosten EPW-Detail Oplevering/Bestaand: € 12,50 tot € 27,50

De kosten worden eerst verrekend met de betaalde licentievergoeding, vervolgens maandelijks in rekening gebracht.

EP-U, Energielabel voor Utiliteitsbouw:

Registratiekosten EPU-Basis: € 60,00 tot € 80,00
Registratiekosten EPU-Detail Vergunningsaanvraag: € 60,00 tot € 80,00
Registratiekosten EPU-Detail Oplevering/Bestaand: € 75,00 tot € 100,00


De tarieven worden gestaffeld naar rato van aantallen per jaar. Neem contact op voor meer informatie.

Deze tarieven gelden per 1 januari 2023