Beheerders kunnen via ImmoCert hun energielabels afmelden.
Als certificaathouder van het NL/EPBD procescertificaat volgens BRL 9500-00, 9500-01 en 9500-03 bieden wij met verschillende softwarepakketten de gelegenheid om energielabels te registreren.

Zelf energielabels maken

Bent u zelf een EPA gediplomeerd of heeft u een gediplomeerde EPA adviseur in dienst?
Dan kunt u zelf de gebouwopnames doen en energielabels maken. Wij verzorgen dan de verplichte kwaliteitscontrole en afmelding van de energielabels (EPA-U) en energie-indexen (EPA-W).

 

Inspecties door ImmoCert

Als u niet zelf over EPA-gediplomeerde medewerkers beschikt, verzorgen wij de inspecties zelf. Op basis van de omvang van uw portefeuille maken we een prijsafspraak. Afhankelijk van het soort gebouwen selecteren wij één of meerdere deskundige adviseurs voor de opnames.

De opnames kunnen desgewenst incidenteel of per mutatie gepland worden. Meestal organiseren een rondgang langs de hele portefeuille en verzorgen de afmelding van de labels voor alle gebouwen ineens.