Beheerders kunnen via ImmoCert hun energielabels afmelden.
Als certificaathouder van het NL/EPBD procescertificaat volgens BRL 9500-00, 9500-01 en 9500-03 bieden wij met verschillende softwarepakketten de gelegenheid om energielabels te registreren.

Zelf energielabels maken

Bent u zelf een EPA gediplomeerd of heeft u een gediplomeerde EPA adviseur in dienst?
Dan kunt u zelf de gebouwopnames doen en energielabels maken. Wij verzorgen dan de verplichte kwaliteitscontrole en afmelding van de energielabels (EPA-U) en energie-indexen (EPA-W).

 

Inspecties door ImmoCert

Als u niet zelf over EPA-gediplomeerde medewerkers beschikt, verzorgen wij de inspecties zelf. Op basis van de omvang van uw portefeuille maken we een prijsafspraak. Afhankelijk van het soort gebouwen selecteren wij één of meerdere deskundige adviseurs voor de opnames.

De opnames kunnen desgewenst incidenteel of per mutatie gepland worden. Meestal organiseren een rondgang langs de hele portefeuille en verzorgen de afmelding van de labels voor alle gebouwen ineens.NTA 8800

Per 1 juli 2020 wordt een nieuwe norm van kracht. Gebaseerd op de NTA8800 zullen er nieuwe opnameprotocollen en richtlijnen gaan gelden. Met deze nieuwe normen wordt ook de wetgeving met betrekking tot de energetische berekeningen voor gebouwen aangescherpt. Er gaat dus veel veranderen.

In de huidige verwachting zal in de loop van december 2019 bekend worden wat de impact wordt van deze nieuwe normen. Op basis hiervan zullen we in januari 2020 de nieuwe tarieven voor afmelden via ImmoCert publiceren.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich vooral aan voor onze nieuwsbrief…