(vanaf 2021: EP-Adviseurs en Licentiehouders)

Onze adviseurs zijn geschoold, gediplomeerd en gekwalificeerd voor het vakgebied waarin zij werkzaam zijn (EPA-W en EPA-U).
Zij verzorgen zelf de acquisitie van hun opdrachten of krijgen opdrachten vanuit ImmoCert of collega-advieurs aangeboden.

Voor het samenwerkingsverband van de aangesloten adviseurs verzorgt ImmoCert de afmelding van de energielabels inclusief de nodige Back-Office ondersteuning:

  • Certificering conform BRL9500
  • Administratieve verwerking EPA rapporten en labels
  • Kwaliteitscontrole EPA rapporten en Labels
  • Opleidingen, trainingen en bijscholing
  • Interregionale uitwisseling van opdrachten
  • Helpdesk voor inhoudelijk/technische vragen of vragen over de werkwijze

ImmoCert profileert zich als onafhankelijke kwaliteitsorganisatie. Daarom hanteren wij hoge kwaliteitseisen en zijn wij in de administratieve verwerking en het klantcontact uiterst zorgvuldig.
Alle dossiers, rapporten en labels worden door ons gecontroleerd op kwaliteit.
De adviseurs worden bijgestaan tijdens inspecties en er vinden steekproefsgewijze controlebezoeken aan opgenomen gebouwen plaats.
Bovendien worden regelmatig sessies georganiseerd waar de kennis en kunde van de adviseurs actueel wordt gehouden.

Lees hier meer over het afmelden van dossiers via ImmoCert.

NTA 8800

Per 1 januari 2021 wordt een nieuwe norm van kracht. Gebaseerd op de NTA8800 zullen er nieuwe opnameprotocollen en richtlijnen gaan gelden. Met deze nieuwe normen wordt ook de wetgeving met betrekking tot de energetische berekeningen voor gebouwen aangescherpt. Er gaat dus veel veranderen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden? Meldt u zich vooral aan voor onze nieuwsbrief…