Energetische eisen bij omgevinsgvergunning. 

Bij EP-berekeningen voor gebouwen vanaf 2021 moet een gedetailleerde methode worden gevolgd waarbij de energetische prestatie van het gebouw wordt berekend. Dit geldt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, maar ook bij de oplevering van nieuwbouw of bij een “gewoon” energielabel voor energiezuinige gebouwen.

De adviseurs van ImmoCert zijn allen gediplomeerd én vakbekwaam in hun vakgebied. Zij kunnen snel en efficiënt uw BENG-berekening maken ten behoeve van de vergunningsaanvraag, of gebouwen opnemen volgens de detailmethode.

ImmoCert is certificaathouder van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-W/D en 9500-U/D.
Daarmee zijn de gediplomeerde EP-adviseurs onder ImmoCert Licentie in staat om voor alle soorten gebouwen BENG-berekeningen te maken en energielabels af te geven.

Klik op de knop “Aanvragen” om uw  BENG-berekening aan te vragen.