Rekenkundig

In de berekening van de energie-index wordt een woning beoordeeld op ongeveer 150 kenmerken. Het is een rekenkundige weergave van de duurzaamheid van een woning. Het getal geeft dus een gedetailleerder beeld van een woning dan een definitief energielabel. Dat wordt bijna door de consument zelf wordt opgesteld.

Steeds meer banken baseren hun hypotheekofferte op de energie-index.

Inspectie

Voor de berekening van de Energie-Index van uw woning komt een EPA-W adviseur langs. Deze neemt de maten van de woning, alle vloeren, daken en gevels. Vervolgens beoordeelt hij de woning op ongeveer 150 kenmerken. Daarna verwerkt hij de opgenomen gegevens in geattesteerde software. De uitkomst geeft een betrouwbaar beeld van de energetische waarde van de woning.

Gekwalificeerde deskundige

De EPA-W adviseur dient gediplomeerd te zijn. Het adviesbedrijf moet gecertificeerd zijn.  Onze EPA-W adviseurs zijn geschoold en gediplomeerd en ImmoCert is gecertificeerd volgens de van toepassing zijnde Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL9500-01.

Woningverbetering

Uitgaande van de huidige index is het mogelijk om maatregelen te bedenken die zijn toegespitst op uw situatie en de duurzaamheid van de woning verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan isolatie en ventilatie, maar ook zuinige warmtebronnen of opwekkers van energie zoals zonnepanelen. We kunnen berekenen hoe de energie-index verandert als deze maatregelen worden toegepast. Ook de terugverdientijd van de investering kunnen we berekenen. Met deze gegevens schatten de banken de haalbaarheid van verduurzaming op waarde. Hierdoor wordt financiering van woningverbetering beter mogelijk.

Financiers

Voor zover bekend zijn vooral de Triodos bank en ABN AMRO actief in het financieren op basis van energie-index. Deze banken stellen eigen criteria aan de rapportage van de energie-index en eventuele verbetermogelijkheden. We hebben ervaring met de beide banken, dus kunnen u een rapportage aanbieden dat aan de normen voldoet.

U kunt uw aanvraag indienen via de knop “Aanvraagpagina”.