Verduurzaming, verbetering, energiebesparing. 

Met een gecertificeerd Maatwerkadvies-rapport kun je alle kanten op.
Gebaseerd op de huidige staat van een gebouw en rekening houdend met wensen, ambities en mogelijkheden, maar ook eventuele praktische bezwaren of beperkingen wordt al het mogelijke bedacht wat er gedaan kan worden om een gebouw (energetisch) te verbeteren.

Voor het maatwerkadvies is een deel van de adviseurs van ImmoCert voorzien van de aanvullende certificering en vakbekwaamheid om maatwerkadviezen te schrijven.

Onze rapporten voldoen aan de eisen voor een zgn. “pre-energielabel” of  “maatwerkadviesrapport” en zijn desgewenst bruikbaar voor alle banken en subsidie-verlenende overheden.

Klik op de knop “Aanvragen” om uw  adviesberekening aan te vragen.