EPA-W,  Energie-index voor woningen:

(volumineuze opdrachten welkom, tarieven op aanvraag)

Bij enkelvoudige opdrachten (één woning):

Woningopname, inmeten en inventariseren van kenmerken,

inclusief de verwerking van gegevens in de software en afmelding in de overheidsregisters, gestaffeld naar woonoppervlak:

tot 50 m²   =  € 150,00
van 51 tot 80 m²  =  € 175,00
van 80 tot 125 m²  =  € 200,00
van 125 tot 200 m²  =  € 250,00
van 200 tot 300 m²  =  € 300,00
meer dan 300 m² =  € 400,00

Losse afmeldkosten energie-index en 10-jarig energielabel € 25,00

Advieswerk met betrekking tot energie-indexering € 150,00

Definitief energielabel bij woningverkoop:

Advies, begeleiding en instructies m.b.t. bewijsstukken (ter plaatse per sessie) € 75,00
Ondersteuning bij de aanvraag (op afstand middels TeamViewer per sessie) € 75,00

Via webportal van de overheid (www.energielabelvoorwoningen.nl) :
Controleren van aanvragen en registratie definitief energielabel (per adres)  € 0,00

Puntentelling huurwoning (richtlijnen 1 oktober 2015):

Opmeten van woning en inventarisatie van waardebepalende kenmerken en zo mogelijk advies over waardeverbetering:   50%
In combinatie met energie-index: 15 %

Alle tarieven inclusief BTW en inclusief reiskosten bij eigen planning.
Bij spoedaanvragen kunnen reiskosten in rekening worden gebracht.

Deze tarieven gelden voor aanvragen na 1 januari 2020