Bij het opstellen van een bedrijfspand energielabel wordt primair gekeken naar de labelplichtige delen van het gebouw. Het kantoor, de kantine en showroom zijn voorbeelden van labelplichtige delen. De hal die wordt gebruikt voor opslag, productie of assemblage zijn niet labelplichting en horen voor het energielabel niet bij het gebouw.
Als het gebouw delen bevat die niet labelplichtig zijn, wordt hier alleen gekeken of deze delen verwarmd worden of niet.

Onze gediplomeerde en gekwalificeerde adviseurs werken volgens de richtlijnen van de overheid (BRL 9500). Zowel de voorbereidingen van een dossier, als de opname van een gebouw vinden plaats conform deze richtlijnen. Hierdoor worden energielabels op een uniforme wijze berekend en geregistreerd.

Wanneer is het bedrijfspand energielabel nodig?

Het is verplicht om een EPA-U label te kunnen overleggen bij verkoop en verhuur van een bedrijfspand. Dit betekent dat er een bestuurlijke boete opgelegd wordt aan gebouweigenaren die niet voldoen aan deze verplichting. Bij verkoop wijst de notaris op deze verplichting. De makelaar zou het in de voorafgaande adviesgesprekken al moeten noemen. ImmoCert kan uw kantoor snel en accuraat een van een energielabel voorzien. Door onze efficiënte werkwijze en onze landelijke dekking zijn wij in staat om in heel Nederland tegen zeer concurrerende tarieven onze diensten te verlenen.

Wat als er geen bedrijfspand energielabel is?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de energielabelplicht. Sinds 1 oktober is het energielabel gekoppeld aan het bouwbesluit. Dit betekent dat nu de gemeente ook bevoegd gezag is geworden. De sancties zijn fors: De verkoper of verhuurder riskeert  een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Klik op de knop “Aanvragen” om het energielabel aan te vragen.