In 2023 moeten alle kantoorgebouwen beschikken over energielabel C.

HOE STAAT UW KANTOOR ER VOOR?

De Quickscan kantoorlabel 2023 vertelt het.

We hebben een methode ontwikkeld om snel, betaalbaar maar vooral betrouwbaar inzicht te krijgen in het mogelijke energielabel van uw kantoor. 
In de heldere rapportage ziet u overzichtelijk wat de huidige situatie is. U leert op welke wijze logische sprongen gemaakt kunnen worden naar een beter energielabel en op welke manier dat handig past in uw MJOP.

Een belangrijk onderscheid met de reeds bestaande Quickscans is dat het hier niet om een webtool of invuloefening gaat, zodat men zelf geen gegevens hoeft in te voeren of berekeningen te maken. Bij de Quickscan van ImmoCert is effectief omdat het gebouw daadwerkelijk wordt bezocht en ge├»nspecteerd. 

De Quickscan kijkt naar de actuele situatie van het gebouw:

  • Gebouwinspectie van binnen en buiten,
  • inventarisatie van gebouwkenmerken,
  • inventarisatie van technische installaties,
  • Inmeten van de van toepassing zijnde gebouwdelen (gevels, vloeren, daken, ramen, deuren, panelen)
  • Verwerking van opgenomen gegevens in geattesteerde software,
  • Conceptberekening Energie-index huidige staat (80% nauwkeurigheid),
  • BRL9500 gecertificeerd

Naar aanleiding van de inspectie en de berekeningen worden conclusies getrokken. Wat is de huidige staat en wat zijn kansrijke verbeteringen. Dit alles staat in een heldere rapportage, waarbij scenariomatig wordt aangetoond welke verbeteringen gedaan kunnen om tot een C, B of A label te komen.

Hierdoor bent u in staat om de voorgestelde maatregelen toe te passen in de reguliere MJOP, of kunt u op basis van onze adviezen offertetrajecten in gang zetten.

De maatregelen die wij voorstellen zijn gebouwgebonden verbeteringen. Wij houden hierin geen rekening met leveranciers-specifieke kenmerken. Ons neutrale advies is merk- of leverancier-onafhankelijk. Zo zijn wij in staat om onafhankelijke adviezen te geven.

Onze tarieven zijn scherp en afhankelijk van de gebruiksoppervlakte van het gebouw.

Klik op de knop [Aanvragen] voor meer informatie, een offerte of opdracht.

Voor de volgende kantoren maakten we onlangs een Quickscan: