Het is definitief:  In 2023 moeten alle kantoorgebouwen beschikken over energielabel C.
Het gebouw moet wel een solitair kantoor zijn, dus een kantoorruimte in een loods valt hier niet onder. Verder moet de minimale oppervlakte 100 m² zijn.

HOE STAAT UW KANTOOR ER VOOR?

Om eigenaren van kantoren te begeleiden in de voorbereiding van deze labelplicht hebben we een quickscan ontwikkeld.

We zullen het kantoor inspecteren en de gebouwkenmerken inventariseren om een indicatie te geven van het huidige energielabel.
De huidige situatie wordt overzichtelijk in kaart gebracht en de mogelijke verbeteringen worden schematisch weergegeven.

Met deze rapportage bent u in staat om de voorgestelde maatregelen toe te passen in de reguliere MJOP, of kunt u op basis van onze adviezen offertetrajecten in gang zetten.

De maatregelen die wij voorstellen zijn gebouwgebonden verbeteringen. Wij houden hierin geen rekening met leveranciers-specifieke kenmerken. Ons neutrale advies is merk- of leverancier-onafhankelijk.

Klik op de knop “Aanvragen” om voor de QuickScan kantoorlabel 2023.

Onlangs geregistreerd: