Bij een winkel wordt vooral gekeken naar de constructies en de verlichting, maar ook de gebruiksoppervlakte. Voor koeling en verwarming wordt veel met vaste kenmerken gewerkt.  We kunnen een pre-use of in-use energielabel maken. Neem contact op voor de mogelijkheden van winkels in een winkelcentrum of voor meerdere winkels ineens.

Onze gediplomeerde en gekwalificeerde adviseurs werken volgens de richtlijnen van de overheid (BRL 9500 en BRL 9500-3). Zowel de voorbereidingen van een dossier, als de opname van een gebouw vinden plaats conform deze richtlijnen. Hierdoor worden energielabels op een uniforme wijze berekend en geregistreerd.

Wanneer is het winkel energielabel nodig?

Het is verplicht om een energielabel van een winkel te overleggen bij verkoop en verhuur van een winkel. Dit betekent dat er een bestuurlijke boete opgelegd wordt aan gebouweigenaren die niet voldoen aan deze verplichtingen. Bij verkoop wijst de Notaris op deze verplichting. De makelaar zou het in de voorafgaande adviesgesprekken al moeten noemen. Wij kunnen uw winkelpand snel en accuraat een van een energielabel voorzien. Door onze efficiënte werkwijze en onze landelijke dekking zijn wij in staat om in heel Nederland tegen zeer concurrerende tarieven onze diensten te verlenen.

Het pre-use label

Vaak worden winkels en winkelcomplexen casco verhuurd. Hiertoe is een pre-use label geïntroduceerd. Zo kan de belegger of projectontwikkelaar het casco laten labelen. De afbouw is een zaak van de gebruiker, hiervoor is het in-use label ontwikkeld. Wettelijk gezien kan worden volstaan met het pre-use label, dat gebruikmaakt van gestandaardiseerde aannames van de afbouw. Indien gewenst kunnen de gebruikers een in-use label laten opstellen, om ook energiebesparende afbouwmaatregelen te waarderen in het label.

Wat als er geen energielabel is?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de energielabelplicht. Sinds 1 oktober is het energielabel gekoppeld aan het bouwbesluit. Dit betekent dat nu de gemeente ook bevoegd gezag is geworden. De sancties zijn fors: De verkoper of verhuurder riskeert  een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.

Klik op de knop “Aanvragen” om uw  energielabel aan te vragen.