Betere EP-indicatoren

Het energielabel omvat drie EP-indicatoren (Energie Prestatie).
Deze getallen geven aan hoeveel energie nodig is om het gebouw te klimatiseren (1) Hoeveel energie de gebouw gebonden installaties zelf produceren (2) en wat de onderlinge verhouding is (3).

Als getal 2 even groot is als 1 is er sprake we van een neutrale situatie.
Soms is het voldoende om getal 2 te verbeteren om zo getal 1 te compenseren.
In andere gevallen is het logisch of wenselijk om getal 1 te verkleinen.

Hoeveel zonnepanelen zijn nodig om getallen 1 en 2 in balans te brengen?
Hoeveel wordt getal 1 lager als er een verwarmingsinstallatie wordt vervangen?

In onze advisering vertellen we u niet alleen wát u kunt doen om de getallen te beïnvloeden, maar ook waarom onze adviezen een goed idee zijn.

We bieden dus niet alleen het “laaghangend fruit” of een ladder om het overige fruit te bereiken, maar ook het gereedschap om het fruit te oogsten.

Klik op de knop “Aanvragen”